• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

TerpDomes

Vier glazen koepels bovenop een groene terp: dat is het beeld van de eerste duurzame terpnederzetting. In collectief particulier opdrachtgeverschap worden op het landgoed enkele ensembles met wooneenheden in een terpenstructuur gebouwd. Onder de domes is een groot domein aan ondergrondse ruimten...