• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl
Streekstation Linielanding A27
De Batterijen Wachthuis
Kantoor ID310 Artillerieloods
WaterlinieBruggen
Kasteel Woerden

Hollandse Waterlinie

Arc2 architecten ontwerpt op verschillende vlakken aan de herbestemming en het toegankelijk maken van de historische verdedigingswerken in het landschap van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie:

  • Nieuwbouw van het Streekstation Linielanding A27: Een centraal vertrekpunt voor recreatieve wandel-, fiets en kanoroutes van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
  • Kasteel Woerden: Slotgracht, Kasteelplein;
  • Lunet a/d Snel: Bomvrij Kazerne, landschap;
  • De Batterijen a/d Overeindseweg: Artillerieloods (Kantoor-functie), Bomvrij Wachthuis (Horeca-functie).