• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl
MeetingBrug
DijkBruggen
EscherBrug
BalkonBrug Aalten
VlinderBrug N18
C2C brug
Growing Green Bridge
WaterlinieBruggen
PoortBrug Leeuwarden Leeuwarden
Dreamportlane N261

Infrastructuur

Arc2 architecten is gespecialiseerd in het ontwerp en begeleiding van projecten op het gebied van infrastructuur in een breed scala: BruggenArchitectuur. Van ophaalbrug de PoortBrug tot familie van kunstwerken voor de Greenportlane N295, van masterplan tot leuningdetail, van fietsbrug tot spoorviaduct. Hierbij spelen integratie van technische en constructieve uitgangspunten, de complexe (stedelijke) context en de aandacht voor zorgvuldige landschappelijke inpassing een belangrijke rol. Op het gebied van infrastructuur ontwerpt Arc2 naast fysieke kunstwerken ook beeldkwaliteitsplannen en voert zij de architectonische supervisie, zoals bij de Dreamportlane N261 bij de Efteling.