• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

VINDplaats Zenit

In samenwerking met verschillende ondernemers, organisaties en (buurt)bewoners is Arc2 architecten als Almeers bureau maatschappelijk betrokken bij het ontwerp en ontwikkeling van de archeologische VINDplaats Zenit in Almere-Buiten. Een co-creatie welke er op gericht is om van deze bijzondere historische plek een functioneel, educatief en aangename ruimte te maken. Het masterplan voor dit gebied bevat onder meer een archeologisch speeldorp met wilgenhutten en wilgentunnel, voedselbos, moestuinen, schooltuinen, oermoestuin, ontmoetingsplek, amfitheater en picknickplek. (C2C, Almere Principles)


Amfitheater 
Binnen de omwalling van de kleine VINDplaats ligt het Amfitheater. Bereikbaar en zichtbaar vanaf de Evenaar vormt deze plek een belangrijk onderdeel en entree van het totale archeologisch gebied Zenit. Het Amfitheater biedt ruimte voor kunst, cultuur en educatie, waaronder theater- en muziekvoorstellingen. De plek vormt het startpunt voor de ontdekking van vindplaats Zenit waar groepsgewijs aan bijvoorbeeld schoolklassen een introductie kan worden gegeven over de VINDplaats voordat het gebied wordt verkend. Het Amfitheater is een ontmoetingsplek voor de stadsbewoners, jong en oud. Ook als er geen evenement is kun je hier heerlijk relaxen en kletsen in de zon.

Het ontwerp van het Amfitheater bestaat uit een podium met een tribune van vier plateaus voor ruim 50 zitplaatsen. Het Amfitheater is landschappelijk ingepast met de toepassing van natuurlijke en hergebruikte steenachtige materialen passend in de context. De plateaus van de tribune vormen in uitstraling artificiële aardlagen, en maken een subtiele en zichtbare verwijzing naar de geschiedenis van de plek (Steentijd) met de historische rivierloop van de Eem. De randen van de plateaus vormen de zitplaatsen, waarbij de wanden zijn opgebouwd uit hergebruikte (gebroken) betontegels met een verdicht zandbed als ondergrond. De horizontale terassen worden daarbij onverhard gelaten en ingevuld met gras. Door de langgerekte opzet met diepere treden leent het theater zich voor veelzijdig gebruik. Op het bovenste niveau van het Amfitheater is plek voor een klimobject bestaande uit gezaagde boomstammen. Het podium van het Amfitheater is een ellipsvormige lappendeken bestaande uit hergebruikte betontegels van verschillende formaten. De entrees aan weerszijden van de kleine VINDplaats worden net als de overige entrees op het archeologisch terrein gemarkeerd door middel van vlechtwerken uit wilgentenen. 

VINDplaats Zenit
Op 12 juni 2013 was de symbolische ingebruikname van de VINDplaats. Sindsdien is Team Zenit aan de slag met de uiteindelijke invulling van VINDplaats Zenit: een plek waar voor alle buurtbewoners iets te VINDen is, een aanwinst voor het welbeVINDen van de hele wijk.
 

Gerelateerde Projecten