• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Ontwerpvisie

Gebouwen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen. Gebouwen ondersteunen werkprocessen en zorgen voor plezierige verblijfsplekken. Een goede werk- en leefomgeving betekent veel voor de gebruikers. Het kan ze comfort en gebruiksgemak bieden en aan de functionele eisen voldoen, maar een goed gebouw maakt bovendien het verschil tussen een ruimtelijk technische oplossing en een inspirerende leefomgeving. Onze architectuur staat daarom altijd ten dienste van mensen. 


Naar onze mening is goede architectuur een synthese van drie belangrijke ingrediënten, namelijk ruimte, constructie en context. Vandaar de naam Arc2 (A = rcc, 2 staat voor kwadraat). Een duurzame aanpak is voor ons vanzelfsprekend. Dat is één van de redenen dat constructieve elementen een sterk sprekende plaats hebben in onze ontwerpen. Integratie van techniek en vormgeving leidt tot minder materiaalgebruik. Constructies blijven in al hun schoonheid zichtbaar en afwerking is vaak overbodig. Daarmee wordt ook ruimte bespaard. In het kader van de circulaire economie ontwerpen wij met toepassen van natuurlijke en te recyclen materialen en houden rekening met een flexibel gebruik van gebouwen. De logica van de constructies laat het toe om ze eenvoudig voor andere functies geschikt te maken. 

Wij zijn onderscheidend in de toepassing van lichte constructies. Dat maakt dat onze gebouwen goed dienend zijn aan hun functie, bijvoorbeeld door grote overspanningen op een voordelige manier te realiseren zoals bij de geodetische koepels. Zulke slim uitgedachte constructies zijn niet alleen functioneel en uitermate betaalbaar, maar ook mooi in de beleving. 

Juist door integrale oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken is vaak een schijnbaar eenvoudig resultaat mogelijk. Doordat wij het werk tot in detail in de vingers hebben, zijn wij in staat om deze architectonische en bouwtechnische puzzels een meerwaarde mee te geven en het geheel naar een hoger plan te tillen. Uiteraard komen de ontwerpen tot stand in relatie tot de context, waarbij een intelligente inpassing van een project in de omgeving met respect voor het milieu centraal staat. 


Biobased, circulair, cradle to cradle, C2C, biomimicry, dampopen, gezond, woonmilieu, ecobouw, ecologie, duurzaam, comfort, binnenklimaat, energiezuinig, biodiversiteit, organisch, natuur